Tien gouden huisregels

Hond altijd aan de lijn.

Hondencentrum de TOPhond doet er alles aan om de lessen veilig en plezierig te laten verlopen. Daarom hebben wij de onderstaande “gouden regels” opgesteld. Wij verwachten dat alle cursisten en bezoekers zich aan deze regels houden. Personen die zich niet aan deze regels houden kan de toegang tot het hondencentrum per direct ontzegd worden.

1)     GEEF ELKAAR DE RUIMTE (waar mogelijk minimaal 5 meter). Vraagt een andere hondengeleider om méér ruimte, dan geef je meer ruimte!

2)     De honden zijn ALTIJD aangelijnd, tenzij een instructeur aangeeft dat de lijn mag worden verwijderd.

3)     Aangelijnde honden NIET aan elkaar laten snuffelen of met elkaar laten spelen.

4)     Bij de ingang gaat uitgaand “verkeer” vóór binnenkomend “verkeer”.

5)     Blijf niet hangen bij de voordeur. Wachten tot je les, training of behandeling begint mag uitsluitend in de kantine of buiten, op ruime afstand van de ingang. Niet roken bij de voordeur, maar buiten op de daarvoor ingerichte rookplek.

6)     Tijdens de lessen is er maar één begeleider tegelijk met de hond bezig, tenzij de instructeur andere aanwijzingen geeft.

7)     Zonder toestemming en begeleiding van een instructeur is het niet toegestaan om gebruik te maken van trainingsmaterialen, toestellen of hindernissen.

8)     Je eigen rommel opruimen. Heeft jouw hond zijn behoefte gedaan op of rond het terrein van het hondencentrum? Dan ben jij verantwoordelijk voor het opruimen van de rommel. Poepzakjes hangen naast de ingang en bij de ingang staat buiten een rode vuilnisbak voor de volle zakjes. Vuile vloertegels kunnen buiten in de daarvoor bestemde krat. Schone tegels liggen in de hal.

9)     Bij de TOPhond gaan we op respectvolle wijze met elkaar om. Onrust veroorzaken, geweld of agressie tegen honden, instructeurs en/of medecursisten of andere bezoekers wordt absoluut niet getolereerd. Dit kan aanleiding zijn om de persoon in kwestie per direct te verwijderen van het terrein van Hondencentrum de TOPhond.

10)  Zorg dat je bekend bent met onze algemene voorwaarden en houd je daaraan. Ook die regels zijn er niet voor niets en het niet naleven ervan kan vervelende consequenties hebben. Geen algemene voorwaarden ontvangen? Kijk dan op deze website of vraag erom bij een van onze instructeurs.

Privacyverklaring

Hondencentrum de TOPhond neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om deze te beschermen tegen misbruik, verlies of elke andere vorm van onwettige verwerking. In deze verklaring leggen wij uit hoe Hondencentrum de TOPhond omgaat met persoonsgegevens van onze cursisten.

 

 • Nieuwe cursisten vullen een inschrijfformulier in. Hierop staan onder meer je persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om contact met op te nemen als er belangrijke informatie te melden is over lessen en dergelijke. Dit kan telefonisch, via email, sms, whats app en messenger.
 • Welke gegevens gebruiken wij en waarvoor:
  • e-mail : voor een eventuele nieuwsbrief, informatie over het hondencentrum
  • telefoonnummer: voor telefonisch contact, sms en whats app (privé of in een groep).
  • adres/postcode/woonplaats: indien een huisbezoek gewenst is
  • gegevens hond: geen bijzonderheden
 • Deze gegevens worden puur en alleen ter communicatie door het hondencentrum gebruikt en nooit zonder overleg aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de belastingdienst (bedrijfs) gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 
 • Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via Social Mediakanalen (zoals Facebook, Twitter, Instagram), bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen je accountnaam en/of de door jou verstrekte persoonsgegevens zodat wij op uw bericht kunnen reageren.
 • Hondencentrum de TOPhond verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. 
 • De persoonsgegevens worden bewaard in een beschermde boekhoudomgeving en zullen na beëindiging van onze samenwerking, na de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar, worden verwijderd. 
 • Wij bieden alle cursisten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Daartoe kunnen wij vragen om een identiteitsbewijs. Indien je hiervan gebruik wilt maken kun je contact met ons opnemen. Wij reageren zo snel mogelijk (in ieder geval binnen vier weken) op je verzoek.
 • Hondencentrum de TOPhond behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij controleren regelmatig of we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) voldoen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen.